KONDIČNÍ JÍZDY

Kondiční jízdy spadají pod praktický výcvik v řízení motorového vozidla pro řidiče, kteří jsou již držitelem řidičského oprávnění sk. B. Jedna vyučovací hodina kondiční jízdy trvá 45 min. + 15 min. ZDARMA.

Kondiční jízdy jsou určeny převážně pro řidiče, kteří:

  • delší dobu nebyli aktivními řidiči, a chtějí se bezpečně vrátit za volant
  • nejsou pravidelnými řidiči a nechtějí přijít o své řidičské dovednosti
  • se chtějí zdokonalovat za volantem
  • si chtějí prověřit své dovednosti v konkrétní situaci (jízda po dálnici....)

V rámci kondičních jízd Vám nabízíme:

  • Individuální přístup k Vašim přáním či požadavkům
  • Možnost volby trasy včetně nácviku konkrétní cesty z bodu A do bodu B
  • Nácvik samostatných úkonů jako je např. parkování, rozjezd do kopce....
  • Výuku teorie

Kondiční jízda je prováděna vozidlem autoškoly (tedy s úpravou pro možnost zásahu do ovládání vozidla) za účasti lektora praktické jízdy. Lektor po zjištění případných nedostatků v ovládání vozidla či na žádost klienta směřuje vícvik k jejich odstranění. Lektor je vždy připraven, je-li to nezbytné, pomoci klientovi v řešení aktuálních dopravních situací.

V případě Vašeho zájmu o kondiční jízdy postačí zaslat nám e-mail s konkrétními požadavky nebo nás kontaktovat telefonicky.

I na kondiční jízdy lze zakoupit náš Dárkový certifikát. Více o našem Dárkovém certifikátu  Z D E

 


Kontakt

Autoškola Zatloukal

Kancelář:
Tylova 24
796 01 Prostějov

Učebna:
ŠSŠ Prostějov
nám. Spojenců 2555/17
796 01 Prostějov


Renata Zatloukalová
737 679 397