KURZ sk.B od A do Z

Naše metodické postupy při provádění výcviky vycházejí ze závazné legislativy ČR. Touto je zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah.

1. Skladba kurzu

  • Teoretická výuka
  • Praktický výcvik

Teoretická výuka

Probíhá formou pravidelně pořádaných přednášek a konzultací v učebně autoškoly s kompletním výkladem předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržby vozidla, teorie jízdy a zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravy. Jedna přednáška trvá 2 vyučovací hodiny tj. 90 min. 

Praktická výcvik

Rozsah praktického výcviku je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Praktický výcvik se skládá ze tří etap výcviku, a to v jízdě a dále zdravotnické přípravy a praktické údržby.

Při praktickém výcviku sk. B je s žákem odjezděno min. 28 vyučovacích hodin, většinou formou 14x2h tj. 14x90 min. Žákům je vystaven průkaz pro zaznamenávání absolvovaných hodin praktického výcviku.

2. Průběh kurzu

Zahájení

Výcvik může být zahájen poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Ten je nedílnou součástí žádosti.

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno na přání žáka absolvovat kurz intenzivní formou, kdy lze dobu trvání výcviku výrazně zkrátit (samozřejmě při dodržení učební osnovy).

ZÁKLADNÍ VÝUKA v hodinách
  Sk.  PPV  OÚV TZBJ   ZP   OP Celkem
B 5 1 3 1 1 11

Vysvětlivky:

PPV - výuka předpisů o provozu vozidel

OÚV - výuka o ovládání a údržbě vozidla

TZBJ - výuka teorija zásad bezpečné jízdy

ZP - výuka zdravotní přípravy

OP - opakování a přezkoušemí

ZÁKLADNÍ VÝCVIK v hodinách
  Sk.   AC   MP     SP   PV-ÚV PV-ZP Celkem
B 2 5 21 2 4 34

Vysvětlivky:

AC - autocvičiště

MP - minimální provoz

SP - střední provoz

PV-ÚV - praktický výcvik údržby vozidla

PV-ZP - praktický výcvik zdravotnické přípravy

Ukončení

Váš výcvik může být ukončen poté, až absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si počet hodin vyšší tak, abyste k závěrečné zkoušce byli plně připraveni.

3. Závěrečná zkouška

Na zkoušku Vás přihlásíme nejpozději do 15 dnů po ukončení výcviku. Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

  • písemný test z "pravidel" (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
  • zkouška z praktické jízdy 30 min.

Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč. (hradí žadatel)

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní. Všechny zkoušky musíte složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!
Za opakované zkoušky budete úřadu platit takto:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích    100,- Kč
  • Ovládání a údržba vozidla                                            200,- Kč
  • Praktická jízda                                                                400,- Kč

4. Vydání řidičského průkazu

Veškeré potřebné informace o vydávání řidičských průkazů (jak vypadá žádost, jak ji vyplnit, kde ji podat a mnoho dalšího) naleznete na naší stránce  VYDÁVÁNÍ ŘP     


Kontakt

Autoškola Zatloukal

Kancelář:
Tylova 24
796 01 Prostějov

Učebna:
ŠSŠ Prostějov
nám. Spojenců 2555/17
796 01 Prostějov


Renata Zatloukalová
737 679 397